Ogólne warunki handlowe

Ogólne warunki handlowe

Umowa stron

W oparciu o te ogólne warunki handlowe (GTC) występuje między klientem a firmą:

AVA & MAY GmbH
Reprezentowane przez Akos Piffko, Ankur Bansal, Sascha Dexler (dyrektor zarządzający)
Adres: Badstr. 20, 13357 Berlin
Adres e-mail: info@ava-may.pl
Rejestr handlowy: Sąd Rejonowy w Charlottenburgu
Numer rejestru handlowego: HRB 199615 B
Numer identyfikacyjny VAT: DE320400560

, zwana dalej usługodawcą, umowa zostaje zawarta.

Umowa

Niniejsza umowa reguluje sprzedaż nowych towarów za pośrednictwem sklepu internetowego dostawcy. Szczegółowe informacje na temat odpowiedniej oferty można znaleźć w opisie produktu na stronie oferty.

Zawarcie umowy

Umowa zawierana jest wyłącznie w elektronicznych transakcjach biznesowych za pośrednictwem systemu sklepu. Pokazane oferty stanowią niewiążące zaproszenie do złożenia oferty poprzez zamówienie klienta, które dostawca może następnie zaakceptować.

Proces zamawiania zawarcia umowy w systemie sklepu obejmuje następujące etapy:

 • Wybór oferty w żądanej specyfikacji (w tym numer)
 • Umieszczenie produktów w koszyku
 • Naciśnięcie przycisku „Zamów”
 • Wprowadzenie adresu do fakturowania i dostawy
 • Wybór metody płatności
 • Przegląd i przetwarzanie zamówienia i wszystkich wpisów
 • Naciśnij przycisk „zamów”
 • Wiadomość e-mail z potwierdzeniem otrzymania zamówienia
 • Umowa zostaje zawarta z chwilą wysłania potwierdzenia zamówienia.

Czas trwania umowy

Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.

Ceny, koszty wysyłki, koszty wysyłki zwrotnej

Wszystkie ceny są cenami ostatecznymi i zawierają podatek VAT.

Koszt wysyłki każdego zamówienia do Polski wynosi 17 PLN. Wysyłka jest bezpłatna dla wszystkich zamówień od 250 PLN. 

Koszt wysyłki każdego zamówienia do Niemiec wynosi 17 PLN. Wysyłka jest bezpłatna dla wszystkich zamówień od 250 PLN. Koszt wysyłki każdego zamówienia do Austria wynosi 25 PLN. Wysyłka jest bezpłatna dla wszystkich zamówień od 250 PLN. 

W przypadku przesyłek do Włoch koszt to 30 PLN. Wysyłka jest bezpłatna dla wszystkich zamówień od 250 PLN. 

Koszt wysyłki każdego zamówienia do Francja wynosi 30 PLN. Wysyłka jest bezpłatna dla wszystkich zamówień od 280 PLN.

W przypadku przesyłek do Belgii i Holandii koszt wysyłki każdego zamówienia wynosi 30 PLN. Dla wszystkich zamówień od 250 PLN wysyłka jest bezpłatna.

W przypadku przesyłek do Luksemburga koszt wysyłki każdego zamówienia wynosi 43 PLN. Dla wszystkich zamówień od 430 PLN wysyłka jest bezpłatna.

Koszt wysyłki do Hiszpanii, Węgier, Czech, Liechtensteinu i Szwajcarii wynosi 86 PLN. W przypadku zamówień powyżej 430 PLN wysyłka będzie bezpłatna.

Wszystkie nasze zamówienia wysyłamy z Niemiec. Przesyłki na terenie UE nie podlegają opłatom celnym ani podatkowi VAT od importu.
W przypadku przesyłek do krajów nienależących do UE, takich jak Szwajcaria, mogą obowiązywać dodatkowe opłaty. Należy pamiętać, że każdy kraj ma inne przepisy celne i import-VAT. Opłaty celne są w 100% przekazywane do kraju importu i muszą zostać pokryte przez osobę składającą zamówienie.

W przypadku nieprzyjęcia przesyłki dostarczanej przez UPS lub DHL, opłaty nadal obowiązują i zostaną odjęte od kwoty zwrotu.
W przypadku przesyłek do Danii, Finlandii, Norwegii, Szwecji, Estonii, Łotwy, Litwy, Monako, Portugalii, Irlandii, Słowacji i Słowenii koszt wynosi 103 PLN za zamówienie. Bezpłatna wysyłka dla zamówień od 516 PLN.
W przypadku przesyłek na Maltę, Chorwację, Cypr, do San Marino, Andory, Bułgarii, Rumunii i Grecji koszt wysyłki wynosi 215 PLN. Bezpłatna wysyłka dla zamówień od 817 PLN.

W przypadku przesyłek do Afryki, Azji, Ameryki Południowej oraz Australii i Oceanii koszt wysyłki wynosi 365 PLN za zamówienie. Wysyłka jest bezpłatna dla zamówień od 1247 PLN.

Nie wysyłamy do Wielkiej Brytanii, Kanady, Wysp Kanaryjskich, Gujany Francuskiej, Polinezji Francuskiej, Gwadelupy, Martyniki, Majotty, Reunion, Saint Martin, Wysp Dziewiczych, Stanów Zjednoczonych i Dalekich Wysp Mniejszych USA.

Warunki płatności

Klient ma tylko następujące opcje płatności: przelew z góry, dostawca usług płatniczych (PayPal), karta kredytowa i przelew natychmiastowy. Żadne inne metody płatności nie są oferowane i zostaną odrzucone.

Po otrzymaniu faktury zawierającej wszystkie szczegóły dotyczące przelewu i przesłanej pocztą elektroniczną kwota faktury musi zostać przekazana na wskazane tam konto. W przypadku korzystania z usługi powierniczej / dostawcy usług płatniczych umożliwia to dostawcy i klientowi przetworzenie płatności między sobą. Usługa escrow / dostawca usług płatniczych przekazuje płatność klienta dostawcy. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej odpowiedniego usługodawcy powierniczego / dostawcy usług płatniczych. W przypadku płatności kartą kredytową klient musi być posiadaczem karty. Karta kredytowa jest obciążana po wysłaniu towaru.

Klient jest zobowiązany do zapłaty lub przekazania wskazanej kwoty na konto wskazane na fakturze w ciągu 10 dni od otrzymania faktury.

Płatność należy uregulować bez odliczenia od daty faktury. Klient jest dostaje przypomnienie o zapłacie w razie nieopłacenia.

Dostawa

Towar zostanie wysłany natychmiast po otrzymaniu płatności. Wysyłka następuje najpóźniej po 3 dniach. Przedsiębiorca zobowiązuje się dostarczyć w 10. dniu po otrzymaniu płatności. Standardowy czas dostawy wynosi 5 dni, chyba że w opisie przedmiotu podano inaczej.

Dostawca wysyła zamówienie z własnego magazynu, gdy tylko całe zamówienie znajdzie się w magazynie. Jeżeli usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za stałą przeszkodę w dostawie, w szczególności czynniki niezależne lub niedostarczenie przez własnego dostawcę, mimo że odpowiednia transakcja zabezpieczająca została dokonana w odpowiednim czasie, dostawca ma prawo odstąpić od umowy z klientem. Klient zostanie niezwłocznie poinformowany, a otrzymane usługi, w szczególności płatności, zostaną zwrócone.

Prawo do odstąpienia od umowy i obsługa klienta

Anulowanie

Wycofanie z umowy

Masz prawo odstąpić od tej umowy w ciągu 14 dni bez podania przyczyny. Okres rezygnacji wynosi 14 dni od dnia:

 • W przypadku umowy sprzedaży: na którą ty lub osoba trzecia wskazana przez ciebie, która nie jest przewoźnikiem, weszli w posiadanie ostatnich towarów.
 • W przypadku umowy dotyczącej kilku towarów, które konsument zamówił w ramach jednego zamówienia i które są dostarczane osobno: na które ty lub osoba trzecia wskazana przez ciebie, która nie jest przewoźnikiem, objęła ostatnie towary.
 • W przypadku umowy dostawy towarów w kilku partiach lub partiach: na którą ty lub osoba trzecia wskazana przez ciebie, która nie jest przewoźnikiem, zawarła ostatnią partię przesyłki lub ostatnią sztukę.
 • W przypadku umowy o regularną dostawę towarów na czas określony: w której ty lub osoba trzecia wskazana przez ciebie, która nie jest przewoźnikiem, weszła w posiadanie pierwszych towarów.

Kiedy kilka alternatyw się nakłada, decydujący jest ostatni moment w czasie.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia, klient kontaktuje się z dostawcą za pomocą przycisku pomocy w prawym dolnym rogu tej witryny; wybierz „Ogólne zapytanie” i wypełnij formularz, wybierając "Informacje o zwrocie i zwrocie" jako powód kontaktu. W rezultacie podejmowane są kroki w celu dokończenia usuwania.

Do zachowania terminu odstąpienia wystarczy wysłanie powiadomienia o skorzystaniu z prawa do odstąpienia przed upływem terminu.

Anulowanie

Jeśli umowa zostanie anulowana, dostawca otrzymuje wszystkie płatności otrzymane od klienta, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru innego rodzaju dostawy niż najtańsza standardowa dostawa oferowana przez dostawcę), do spłaty niezwłocznie, a najpóźniej w terminie czternastu dni od dnia, w którym dostawca otrzymał powiadomienie o odstąpieniu od umowy. Do tej spłaty zostaną użyte te same środki płatności, które zostały użyte przez klienta w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej. Pod żadnym pozorem nie będą pobierane opłaty za tę spłatę. Dostawca może odmówić spłaty, dopóki nie otrzyma towarów z powrotem lub dopóki klient nie przedstawi dowodu, że zwrócił towar, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Klient musi niezwłocznie zwrócić lub przekazać towar dostawcy, nie później niż czternaście dni od dnia, w którym dostawca zostanie poinformowany o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli towary zostaną wysłane przed upływem czternastu dni. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Klient musi zapłacić za utratę wartości towarów tylko wtedy, gdy utrata wartości wynika z obsługi przez klienta, która nie jest konieczna do sprawdzenia jakości, właściwości i funkcjonalności towarów.

Obsługa klienta dostawcy jest dostępna od poniedziałku do piątku od 9:00 do 17:00 za pomocą przycisku pomocy w prawym dolnym rogu tej witryny.

Koniec odwołania

Zrzeczenie się

Roszczenia odszkodowawcze ze strony klienta są wykluczone, chyba że zaznaczono inaczej z następujących powodów. Dotyczy to również przedstawiciela agenta i zastępcy przedstawiciela, jeśli klient zgłosi roszczenia odszkodowawcze przeciwko nim. Roszczenia klienta z tytułu szkód spowodowanych obrażeniami życia, kończyn, zdrowia lub istotnymi zobowiązaniami umownymi, które muszą zostać spełnione, aby osiągnąć cel umowny, są wykluczone. Podobnie nie dotyczy to roszczeń o odszkodowanie po rażącym niedbalstwie lub umyślnym naruszeniu obowiązków przez usługodawcę lub jego przedstawiciela prawnego lub zastępcę.

Zakaz przydziału i zastawu

Roszczenia lub prawa klienta wobec usługodawcy nie mogą zostać przeniesione ani zastawione bez zgody usługodawcy, chyba że klient wykazał uzasadniony interes w cesji lub zastawie.

Język, jurysdykcja i obowiązujące prawo

Umowa jest napisana w języku niemieckim. Dalsze wdrażanie stosunku umownego odbywa się w języku niemieckim. Obowiązuje tylko prawo Republiki Federalnej Niemiec. Dotyczy to tylko konsumentów, o ile nie ogranicza to ustawowych przepisów państwa, w którym klient ma miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu. Miejscem jurysdykcji w przypadku sporów z klientami niebędącymi konsumentami, osobami prawnymi prawa publicznego lub funduszami specjalnymi prawa publicznego jest lokalizacja dostawcy.

Klauzula podzielności

Nieskuteczność jednego z postanowień niniejszych warunków nie ma wpływu na skuteczność pozostałych postanowień.

Wdrożenie dyrektywy ODR

Internetowe rozstrzyganie sporów zgodnie z Art. 14 ust. 1 ODR-VO

Komisja Europejska zapewnia platformę internetowego rozstrzygania sporów (OS), którą można znaleźć na stronie http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Uwaga zgodnie z § 36 ust. 1 nr 2 VSBG: Chcielibyśmy zauważyć, że jesteśmy gotowi uczestniczyć w procedurach rozstrzygania sporów przed arbitrażem konsumenckim. Konsumenci mogą skontaktować się z następującą komisją arbitrażową dla konsumentów:

Ogólny organ arbitrażowy konsumentów Center for Arbitration e.V.

Kontakt: Straßburger Straße 8, 77694 Kehl
Tel.: +49 7851 79579 40
Faks:+49 7851 79579 41
Internet: www.verbraucher-schlichter.de
E-Mail: mail@verbraucher-schlichter.de
Ta komisja arbitrażowa jest „ogólną komisją arbitrażową dla konsumentów” zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 2 VSBG”

Warunki utworzone przy użyciu generatora Deutsche Anwaltshotline AG